გიორგი დოლიძე

გიორგი დოლიძე არის მეწარმე, რომელიც ფლობს ბიზნეს ჰოლდინგს “კრინტექსს”. იხილეთ: www.krintex.com