კატეგორია: მართვა და ლიდერობა

  • აკეთე საქმე კარგად და აკეთე კარგი საქმე

    აკეთე საქმე კარგად და აკეთე კარგი საქმე

    ეს ფრაზა პიტერ დრაკერს ეკუთვნის, “Management is about doing things right; Leadership is about doing the right things.” მართვა არის საქმის კარგად კეთების შესახებ, ხოლო ლიდერობა არის კარგი საქმეების კეთება; საკმაოდ სრულად გადმოცემს განსხვავებას მენეჯერისა და ლიდერის როლებს შორის. საქართველოში და ზოგადად პოსტ-საბჭოთა სივრცეში ლიდერის როლი უფრო სათაურის, თანამდებობის, პოზიციის განმსაზღრელია – ვიდრე მისი ნამდვილი…